Novinky

23.03.2018 Aktuální přehled událostí HZS Kraje Vysočina

Novinka! Mluvčí HZS Kraje Vysočina Petra Musilová informuje o tom, že od 12. 3. 2018 můžete sledovat aktuální výjezdy vysočinských hasičů.

Adresa: 
http://webohled.hasici-vysocina.cz/udalosti/


18.03.2018 Recyklujeme s hasiči

Ve spolupráci se Základní školou Bobrová jsme se umístili za rok 2017 na čtvrtém místě v krajském kole akce "Recyklujeme s hasiči" ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů.


13.03.2018 1. místo v soutěži Zlatý erb

Naše internetové stránky získaly první místo v krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb v kategorii sborů dobrovolných hasičů. V pondělí 12.3.2018 převzal ocenění na slavnostním ceremoniálu v sídle Kraje Vysočina z rukou hejtmana Jiřího Běhounka velitel našeho sboru Pavel Žilka.

Více informací na stránkách Kraje Vysočina


10.03.2018 Sběr železného šrotu

V pátek 13. dubna 2018 proběhne v obci sběr železného šrotu. Kdo je ochotný a chce podpořit naši činnost, může před svůj dům nachystat starý železný šrot, který členové našeho sboru v odpoledních hodinách posbírají. Získané finance budou použity k budování cvičiště pod rybníkem Kaňovec, které bude sloužit nám všem.


09.03.2018 Poděkování za zásah

Naše jednotka společně s dalšími dostala prostřednictvím krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiřího Němce poděkování od vedení společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. za zásah při požáru velkokapacitního seníku v Řečici.


04.03.2018 Návštěva dětí ze školky

Ve středu 21.2.2018 naši hasičskou zbrojnici navštívily děti z mateřské školy.


12.02.2018 Náročný víkend

Na sobotu 10. února 2018 byl naplánován náš hasičský ples. Všechny plány na přípravu změnil v sobotu ráno výjezd na požár velkokapacitního seníku do obce Řečice. Na místo se postupně dostavilo dalších osm jednotek. Přesto se díky obětavosti našich dalších členů, kteří právě nezasahovali, podařilo plánovaný ples připravit a večer ho také uspořádat. V noci byl zásah u požáru přerušen a naši hasiči společné s místní jednotkou místo hlídali do ranních hodin, kdy se všechny jednotky na místo vrátily a pokračovaly v zásahu. Během toho ostatní členové sboru provedli úklid po plese.

Obě akce se nám díky obětavosti a odhodlání našich členů od dorostu až po naše manželky podařilo zvládnout. Všem, kteří se těchto akcí zúčastnili a jakkoliv nám pomohli, patří obrovské poděkování.


07.02.2018 Šikland Winter Race

V sobotu 3.2.2018 jsme asistovali při pořádání závodu ŠIKLAND WINTER RACE 2018. Jako traťoví komisaři jsme dohlíželi na deseti stanovištích u tratě na průběh závodu čtyřkolek a buggyn.


01.02.2018 Pořízení skládacích stanů

Náš sbor získal díky finanční podpoře Nadace AGROFERT dva skládací nůžkové stany o rozměrech 3 x 6 metrů. Stany budeme využívat při pořádání sportovních a kulturních akcí nebo k vytvoření zázemí při zásazích naší jednotky za nepříznivého počasí.


24.01.2018 Soutěže

První naplánované soutěže:

  • 2. června 2018 - okrsková soutěž - Radešín
  • 16. června 2018 - okresní kolo mužů a žen v "klasice" - Bobrová
  • 9. září 2018 - O novoměstský pohár soptíků - Bobrová
  • 6. října 2018 - podzimní kolo hry PLAMEN mladých hasičů a dorostu - Bobrová

15.01.2018 Pouťové zábavy

Všechny zveme na tradiční pouťové zábavy, které se budou konat na cvičišti pod rybníkem Kaňovec.

29. června 2018 hraje skupina METAXA

30. června 2018 hraje skupina PIKARDI


09.01.2018 Hasičský ples

Všechny zveme na náš hasičský ples, který se bude konat 10. února 2018 od 20.00 hod. v sokolovně. Hraje skupina 4 Sýkorky.


17.12.2017 Návštěva ze Žďárce

V pátek 15. prosince 2017 nás navštívili hasiči ze Žďárce s naší původní cisternou CAS 32 na podvozku Tatry 148.


13.12.2017 Univerzita dobrovolného hasiče

V sobotu 9.12.2017 ukončil Jan Pokorný Univerzitu dobrovolného hasiče. Slavnostní vyřazení proběhlo v nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě za přítomnosti rektora univerzity, nejvyšších představitelů SH ČMS i několika zahraničních hostů. Studium probíhalo v letech 2015 – 2017 a jedná se o studium v rámci celoživotního vzdělávání, které organizuje SH ČMS ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.


10.12.2017 Cíl projektu Pomáhej pohybem naplněn

Během tří dnů se podařilo nasbírat s pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem 92 000 bodů a náš sbor tak získá od Nadace ČEZ dar 46 000,- Kč na pořízení akumulátorového osvětlovacího systému a dvou radiostanic.

Všem přispěvovatelům, kteří nám se sbíráním bodů pomohli moc děkujeme.


10.12.2017 Konference v Brně

V sobotu 9.12.2017 se čtyři naši členové zúčastnili Odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR. Tato akce se konala už po dvanácté na půdě Vysokého učení technického v Brně, Fakultě chemické. Jednotlivá témata se zabývala aktuální problematikou činností jednotek požární ochrany v rámci takzvaného „operačního řízení“, tedy ve vztahu k zásahové činnosti při řešení mimořádných událostí.


07.12.2017 Podpořte náš sbor v akci POMÁHEJ POHYBEM

Náš projekt zakoupení vybavení pro naši zásahovou jednotku je od čtvrtka 7.12.2017 zveřejněn na www.pomahejpohybem.cz. Nyní máme 14 dnů na to, abychom nasbírali pohybem 92 000 bodů. Podpořte nás ve sbírání.

Děkujeme.


28.11.2017 Podpořte náš sbor v akci POMÁHEJ POHYBEM

Náš sbor má možnost získat akumulátorový osvětlovací systém a dvě radiostanice, to vše v hodnotě celkem 46 000,-, zdarma od Nadace ČEZ v programu POMÁHEJ POHYBEM. Náš projekt byl odsouhlasen vedením nadace a bude uveřejněn na http://www.pomahejpohybem.cz/#projects . Od té chvíle budeme mít 14 dní na to, abychom přes mobilní aplikaci EPP Pomáhej Pohybem nasbírali potřebný počet bodů. Ty se sbírají pohybem tzn. běháním, jízdou na kole, ale i obyčejnou chůzí. Pokud se nám podaří potřebný počet bodů nasbírat, získáme požadované vybavení.

Více o aplikaci EPP na: http://www.pomahejpohybem.cz/o-projektu

Podpořte nás. Předem díky.


19.11.2017 Videoklipy z operačního střediska v Plzeňském kraji

Koncem října 2017 byla ve spolupráci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Asociace Záchranný kruh natočena vzdělávací videa ze zákulisí Krajského operačního a informačního střediska. Vznikla dvě videa, která byla inspirována skutečnými požáry. V prvním příběhu nahlašoval nezletilý chlapec požár čtyřkolky v lese nedaleko Ledců, v druhém oznamovala žena požár střechy bytového domu v Dýšině.

Celý článek a videa zde

 


16.11.2017 Schůze

V sobotu 2. prosince 2017 se bude konat v 17:00 hod. výborová schůze a v 18:00 hod. výroční valná hromada.