Brigády

 

 • oprava soutěžní přenosné motorové stříkačky
 • spolupráce s úřadem městyse při organizaci obecních akcí
 • příprava kulturních akcí pro spoluobčany
 • asistence při školení rozhodčích soutěží v požárním útoku v provedení 1+8
 • pořádání mikulášské besídky
 • asistence při pořádání Setkání harmonikářů v Bobrové
 • výroba laviček
 • vybudování nového kanálu a nadzemního hydrantu u hasičské zbrojnice
 • sběr kamení
 • různé práce v podniku Bobrovská a.s. (vyklízení starých budov, rozebírání konstrukcí apod.)
 • sběr železného šrotu a starých elektrospotřebičů v obci
 • kompletní oprava nefunkční PMS 8 s přívěsem
 • budování nového cvičiště u rybníka Kaňovec - viz fotogalerie
 • oprava omítky na hasičské zbrojnici na Dolní i Horní Bobrové
 • otloukání omítky na kostele
 • rekonstrukce kuchyňky a věže na sušení hadic (instalace navijáku na vytahování hadic, ...)
 • údržba a úklid budovy
 • příprava hasičských soutěží
 • asistence při pořádání seriálu Tour de Ski v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě - viz fotogalerie
 • pořádání lampionového průvodu a pálení čarodějnic
 • příprava teambuildingové akce pro zaměstnance pražské firmy
 • přednášky a ukázky pro děti z mateřské školky a základní školy
 • výměna vrat a oken
 • výroba regálu v garáži
 • asistence při pořádání akcí ve westernovém městečku Šiklův mlýn - festival PIGYÁDA - LÉTO LÁSKY, Rodinný den s Haribo, MČR Enduro Open apod.
 • asistence při pořádání akce Letní dovádění s Hitrádiem Vysočina
 • budování dětského hřiště u sokolovny
 • likvidace plotu okolo mateřské školy
 • vyklízení půdních prostor sokolovny před rekonstrukcí
 • odstranění vedení starého místního rozhlasu v obci
 • výroba regálu pod schody k uskladnění vojenských stanů, nůžkových stanů apod.
 • oprava střechy na staré hasičské zbrojnici
 • výroba mobilního pódia pro muzikanty