Novinky

09.05.2020 Nový termín sběru železného šrotu

V pátek 15. května 2020 proběhne v obci sběr železného šrotu. Kdo je ochotný a chce podpořit naši činnost, může před svůj dům nachystat starý železný šrot, který členové našeho sboru v odpoledních hodinách posbírají. Získané finance budou použity k budování cvičiště pod rybníkem Kaňovec, které bude sloužit nám všem v obci.

Společně se železným šrotem proběhne i sběr starých elektrospotřebičů. Ty lze také připravit před dům a hasiči je odvezou.


09.05.2020 Konec období nadměrného sucha

Dnem 5. května 2020 končí období déle trvajícího nadměrného sucha, které vyhlásil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 6. dubna 2020. „Pominula většina důvodů, které si vyžádaly vydání omezení. I přesto apeluji na občany, aby se v přírodě, nejen při rozdělávání otevřených ohňů nebo při práci v lese, chovali maximálně zodpovědně. Ani deště v posledních dnech nevyrovnaly srážkový deficit posledních let,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


28.04.2020 Zrušeno pálení čarodějnic

S ohledem na trvající riziko nákazy koronavirem a vyhlášené období déletrvajícího nadměrného sucha se ruší tradiční pálení čarodějnic v areálu hasičského cvičiště pod rybníkem Kaňovec, které mělo být ve čtvrtek 30.4.2020.
Děkujeme za pochopení.


12.04.2020 Vyhlášeno období nadměrného sucha

Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk bylo od 6.4.2020 do odvolání pro území Kraje Vysočina vyhlášeno období déle trvajícího nadměrného sucha.

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje tímto dnem až do odvolání zakázáno:

  • rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
  • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

Více: https://www.hzscr.cz/clanek/pribyvaji-lesni-pozary-na-vysocine-se-do-odvolani-zakazuje-paleni-klesti-a-vypalovani-travy.aspx


03.04.2020 3. místo ve sběru elektrospotřebičů

Obsadili jsme 3. místo v projektu "Recyklujte s hasiči". Jde o program, ve kterém sbírají dobrovolní hasiči elektrospotřebiče, které jsou následně odevzdány k likvidaci. Náš sbor ve spolupráci se Základní školou Bobrová nasbíral v roce 2019 třetí největší množství elektrospotřebičů v kraji. 

Více na: https://www.kr-vysocina.cz/zname-viteze-souteze-recyklujte-s-hasici/d-4100875/p1=1013


31.03.2020 Desinfekce pro občany Bobrové

Vedení Městyse Bobrová se podařilo zakoupit desinfekci určenou na ruce a povrchy předmětů. Pracovníci úřadu městyse kapalinu rozdělili do skleněných nádob (1 dcl na občana s trvalým pobytem v obci) a naši hasiči provedli v úterý 31.3.2020 distribuci desinfekce do jednotlivých domácností. Kdo měl zájem, dostal navíc i textilní roušku, kterou ušily dobrovolnice z naší obce. Všem, kdo jakýmkoliv způsob pomáhají se zvládnutím současné pandemie koronaviru, patří velké poděkování.


24.03.2020 Sběr žel. šrotu a spotřebičů odložen

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a přikázaným opatřením je sběr železného šrotu a starých elektrospotřebičů odložen na neurčito. O novém termínu Vás budeme informovat prostřednictvím těchto webových stránek a místním rozhlasem.


16.03.2020 Zrušeny všechny schůzky

Do odvolání jsou zrušeny schůzky mládeže a páteční schůzky výjezdové jednotky. 


29.02.2020 Sběr železného šrotu

V pátek 3. dubna 2020 proběhne v obci sběr železného šrotu. Kdo je ochotný a chce podpořit naši činnost, může před svůj dům nachystat starý železný šrot, který členové našeho sboru v odpoledních hodinách posbírají. Získané finance budou použity k budování cvičiště pod rybníkem Kaňovec, které bude sloužit nám všem v obci.

Společně se železným šrotem proběhne i sběr starých elektrospotřebičů. Ty lze také připravit před dům a hasiči je odvezou.


14.02.2020 Školení velitelů

V pátek 14.2.2020 se naši velitelé účastnili pravidelné odborné přípravy na stanici HZS ve Žďáře nad Sázavou. Při osmihodinovém školení se dozvěděli všechny důležité změny a novinky v oblasti zásahů u mimořádných událostí.


14.02.2020 Ukázka v Mateřské škole Bobrová

Ve středu 12.2.2020 jsme navštívili s naším vozidlem Tatra mateřskou školu. Děti měly možnost vše si pořádně prohlédnout a hlavně vyzkoušet.


14.12.2019 Hasičský ples

Všechny srdečně zveme na náš hasičský ples, který se bude konat 1.února 2020 od 20.00 hod. Hrát bude opět kapela 4 SÝKORKY. Čeká na Vás bohatá tombola i výborná kuchyně.


11.12.2019 Výroční valná hromada za námi

V sobotu 7.12.2019 se uskutečnila výroční valná hromada, na které jsme zhodnotili uplynulý rok a schválili plán práce na rok 2020. Součástí výroční valné hromady byla také volba nového výboru na volební období 2020 - 2025. Novému výboru přejeme spoustu úspěšně zvládnuté práce a starému výboru děkujeme za odvedenou práci.

Složení nového výboru:
starosta, referent prevence a ochrany obyvatel - Pokorný Jan
náměstek starosty, vedoucí kolektivu mladých hasičů, organizační referent – Mikišek Leoš
velitel sboru, velitel JSDHO - Žilka Pavel
jednatel, kronikář, referentka žen - Mgr. Žilková Tereza
hospodář - Mikišková Lucie
referent materiálně technický - Fiala Petr
strojník - Klimeš Josef
vzdělavatel, zástupce velitele, technik CH a T služby - Ing. Žilka Pavel
člen výboru - Fiala Miroslav, Klimeš Martin, Samek Tomáš, Trnka Miroslav


04.12.2019 Výroční valná hromada

Sbor dobrovolných hasičů Bobrová zve všechny své členy na výroční valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 7.12.2019 v 18.00 hod.


26.11.2019 Konference v Brně

V sobotu 23.11.2019 jsme navštívili konferenci Moravské hasičské jednoty v Brně. Během dne zazněla řada zajímavých přednášek o aktuálních tématech, se kterými se dobrovolné i profesionální jednotky setkávají.


26.11.2019 Mowember

V úterý 26.11.2019 jsme se zúčastnili v hasičárně v Novém Městě na Moravě skupinového holení Mowember. Peníze, které byly vybrány za holení vousů a knírů, budou použity pro potřeby nadačního fondu Muži proti rakovině.


27.10.2019 MČR Enduro Open 2019

V sobotu 26. a v neděli 27.10.2019 jsme jako každý rok asistovali v roli traťových komisařů při závodech Mistrovství ČR Enduro Open na Šiklově mlýně.


07.10.2019 Soutěž Mostiště

5.října 2019 jsme vyrazili do Mostiště na podzimní kolo hry Plamen, na které jsme se intenzivně s našimi vedoucími připravovali. Kvůli počasí byly štafety 4x60 a požárních dvojic odloženy na jarní kolo. Závod požární všestrannosti jsme zvládli s velice dobrým časem. Značky, uzly, zdravověda, použití hasicích přístrojů,.. – vše jsme skvěle zvládli. Mladší žáci obsadili 10. místo z 35 družstev, starší také 10. místo ale ze 40 družstev.


24.09.2019 Prověřovací cvičení Moravec

V úterý 24.9.2019 jsme se zúčastnili prověřovacího cvičení v Charitním domě Moravec. Námětem byl požár v 2. nadzemním podlaží v objektu opatství. Jednotky zachránily několik osob na evakučních matracích a vytvořily tři útočné proudy k likvidaci požáru.


21.09.2019 Prověřovací cvičení

V pátek 20. září 2019 proběhlo v Radešíně prověřovací cvičení jednotek okrsku Bobrová. Byla provedena dálková doprava vody z rybníka u hotelu k hájence u bývalého prasečáku. Jednotky si prověřily svoje stříkačky a vybavení.