Funkce SDH

Výbor:

 • starosta, referent prevence a výchovné činnosti, referent ochr. obyv. - Pokorný Jan
 • náměstek starosty, vedoucí kolektivu mladých hasičů, organizační referent – Mikišek Leoš
 • velitel sboru, velitel JSDHO - Žilka Pavel
 • hospodář - Mikišková Lucie
 • referent materiálně technický - Fiala Petr
 • strojník - Klimeš Josef
 • jednatel, kronikář, referentka žen - Mgr. Žilková Tereza
 • revizor - Dvořák Petr
 • člen revizní komise - Havránek Martin, 
 • člen revizní komise, vzdělavatel, zástupce velitele, referent materiálně technický (technik chemické a technické služby) - Ing. Žilka Pavel
 • člen výboru -  Fiala Miroslav, Klimeš Martin, Samek Tomáš, Trnka Miroslav,

Úkoly jednotlivých členů 

Příprava na soutěže: klasika - Samek Tomáš, Trnka Miroslav, sport - Samek Tomáš

Vedoucí mládeže - Mikišek Leoš, Pokorný Jan, Drdlová Hana, Tulis Martin

Internetové stránky - Ing. Žilka Pavel

Facebookový profil - Čejková Adéla, Drdlová Hana, Fiala Petr, Pokorný Jan, Samek Tomáš

Půjčování překážek, vojenských stanů - Žilka Pavel

Organizování plesů a tanečních zábavMikišek Leoš

Půjčování hasičárny, cvičiště, laviček, HAKI, chlazení na pivo, párty stany, židle a stoly – Pokorný Jan

Budování areálu pod rybníkem KaňovecŽilka Pavel, Mikišek Leoš

Zvuková aparatura – Samek Tomáš

Elektronická časomíra - Klimeš Martin

Dokumenty ke stažení

Funkce SDH