Novinky

18.03.2018 Recyklujeme s hasiči

Ve spolupráci se Základní školou Bobrová jsme se umístili za rok 2017 na čtvrtém místě v krajském kole akce "Recyklujeme s hasiči" ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů.


13.03.2018 1. místo v soutěži Zlatý erb

Naše internetové stránky získaly první místo v krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb v kategorii sborů dobrovolných hasičů. V pondělí 12.3.2018 převzal ocenění na slavnostním ceremoniálu v sídle Kraje Vysočina z rukou hejtmana Jiřího Běhounka velitel našeho sboru Pavel Žilka.

Více informací na stránkách Kraje Vysočina


10.03.2018 Sběr železného šrotu

V pátek 13. dubna 2018 proběhne v obci sběr železného šrotu. Kdo je ochotný a chce podpořit naši činnost, může před svůj dům nachystat starý železný šrot, který členové našeho sboru v odpoledních hodinách posbírají. Získané finance budou použity k budování cvičiště pod rybníkem Kaňovec, které bude sloužit nám všem.


09.03.2018 Poděkování za zásah

Naše jednotka společně s dalšími dostala prostřednictvím krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiřího Němce poděkování od vedení společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. za zásah při požáru velkokapacitního seníku v Řečici.


04.03.2018 Návštěva dětí ze školky

Ve středu 21.2.2018 naši hasičskou zbrojnici navštívily děti z mateřské školy.


Nejnovější zásahy

10.02.2018 Řečice - požár velkokapacitního seníku


24.01.2018 Bobrová - technická pomoc (odstranění nebezpečných rampouchů)


30.10.2017 Bohdalec - technická pomoc (strom na komunikaci)


29.10.2017 Podolí - technická pomoc (strom na komunikaci)


29.10.2017 Řečice - technická pomoc (strom na komunikaci)