Novinky

15.01.2018 Pouťové zábavy

Všechny zveme na tradiční pouťové zábavy, které se budou konat na cvičišti pod rybníkem Kaňovec.

29. června 2018 hraje skupina METAXA

30. června 2018 hraje skupina PIKARDI


09.01.2018 Hasičský ples

Všechny zveme na náš hasičský ples, který se bude konat 10. února 2018 od 20.00 hod. v sokolovně. Hraje skupina 4 Sýkorky.


17.12.2017 Návštěva ze Žďárce

V pátek 15. prosince 2017 nás navštívili hasiči ze Žďárce s naší původní cisternou CAS 32 na podvozku Tatry 148.


13.12.2017 Univerzita dobrovolného hasiče

V sobotu 9.12.2017 ukončil Jan Pokorný Univerzitu dobrovolného hasiče. Slavnostní vyřazení proběhlo v nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě za přítomnosti rektora univerzity, nejvyšších představitelů SH ČMS i několika zahraničních hostů. Studium probíhalo v letech 2015 – 2017 a jedná se o studium v rámci celoživotního vzdělávání, které organizuje SH ČMS ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.


10.12.2017 Cíl projektu Pomáhej pohybem naplněn

Během tří dnů se podařilo nasbírat s pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem 92 000 bodů a náš sbor tak získá od Nadace ČEZ dar 46 000,- Kč na pořízení akumulátorového osvětlovacího systému a dvou radiostanic.

Všem přispěvovatelům, kteří nám se sbíráním bodů pomohli moc děkujeme.


Nejnovější zásahy

30.10.2017 Bohdalec - technická pomoc (strom na komunikaci)


29.10.2017 Podolí - technická pomoc (strom na komunikaci)


29.10.2017 Řečice - technická pomoc (strom na komunikaci)


29.10.2017 Bobrová - technická pomoc (strom na komunikaci)


29.10.2017 Hlinné - technická pomoc (strom na komunikaci)