Fenix team Bobrová

Výzbrojna požární ochrany a.s. zřídila v roce 2008 součinnostní dobrovolný tým s názvem Fenix team. Základním posláním bylo zejména zabezpečení provádění nezávislé recenze běžně používaných i vyvíjených výrobků, které se používají anebo se dají používat při činnosti hasičů. Členy týmu byly jednotky, sbory i jednotlivci, kteří prováděli testování výrobků zapůjčených bezplatně k testování jednotlivými výrobci. Každý výrobek byl testován několika týmy z celé ČR. Výsledný průměr výsledků byl považován za vypovídající hodnotu. Výsledky testování byly zveřejňovány na www.fenixteam.cz . Tyto recenze sloužily široké hasičské veřejnosti i dalším zájemcům k výběru produktů. Objektivnost testů byla zaručena morálním kodexem hasičů a také opakovaným testováním jednoho výrobku několika testovacími týmy z celé ČR.

Testy provedené jednotkou SDH Bobrová:

  1. Dýchací přístroj MSA Auer AirGO

Dokumenty ke stažení

Výsledky testu